Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΥΠΠΕΘ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων