Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. Τμήμα Α? Σπουδών & Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.Γνωστοποιείται ότι στο ΦΕΚ 2153/Β/23-06-2017 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 97115/Δ1/2017

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων