Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 από ώρα 08:15 έως 14:00 και επιτρέπουμε την απομάκρυνση των εκπαιδευτικών από τις έδρες τους, για να συμμετάσχουν στην παραπάνω Συνέλευση χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Χορηγείτε επίσης συνδικαλιστική άδεια απουσίας μιας (1) ημέρας στους εκπαιδευτικούς που είναι μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ώστε να διευκολυνθούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου τους.

Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και επομένως οι εκπαιδευτικοί που δεν θα λάβουν μέρος σε αυτή οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των Σχολικών Μονάδων προκειμένου να παραμείνουν στο σχολείο χους και να διερευνηθεί η δυνατότητα τροποποίησης του ωρολογίου προγράμματος.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών παρακαλείται να τηρήσει κατάσταση παρόντων στη Γενική Συνέλευση ενημερώνοντας τη Διεύθυνση για τους εκπαιδευτικούς που δεν συμμετείχαν σε αυτή.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των γονέων - κηδεμόνων των μαθητών και νηπίων για την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων