Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών - Έντυπο Αίτησης

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική Αίτηση Αμοιβαίων Μεταθέσεων όπως προβλέπεται απο την σχετική εγκύκλιο των μεταθέσεων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων