Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Ανάθεση επιπλέον Δ.Σ. ευθύνης σε Σχολικούς Συμβούλους της Π.Ε. Ιωαννίνων 18 Σεπτεμβρίου 2017 340
Ανακοινοποίηση στο ορθό κύρωσης τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων 14 Σεπτεμβρίου 2017 301
Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) 12 Σεπτεμβρίου 2017 388
Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 12 Σεπτεμβρίου 2017 65
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, για να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων Σχ. Έτους 2017-18 08 Σεπτεμβρίου 2017 299
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 04 Σεπτεμβρίου 2017 661
Άμεσες ενέργειες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 1 – 09 - 2017 31 Αυγούστου 2017 1016
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 31 Αυγούστου 2017 554
Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 31 Αυγούστου 2017 515
Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών εξωτερικού 31 Αυγούστου 2017 265
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων