Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Ανακοίνωση θανάτου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 11 Οκτωβρίου 2017 156
Χρηματική οικογενειακή παροχή σε εκπαιδευτικούς για το διάστημα από 1/9/2017 έως 31/08/2018 10 Οκτωβρίου 2017 439
Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο-εργαστήριο του Βρετανικού Συμβουλίου με τίτλο «Ζώντας Όλοι Μαζί 09 Οκτωβρίου 2017 206
Εισήγηση ανάθεσης επιπλέον Δ.Σ. ευθύνης σε Σχολικούς Συμβούλους της Π.Ε. Ιωαννίνων 18 Σεπτεμβρίου 2017 401
Ανακοινοποίηση στο ορθό κύρωσης τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων 14 Σεπτεμβρίου 2017 343
Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) 12 Σεπτεμβρίου 2017 418
Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 12 Σεπτεμβρίου 2017 81
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, για να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων Σχ. Έτους 2017-18 08 Σεπτεμβρίου 2017 309
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 04 Σεπτεμβρίου 2017 672
Άμεσες ενέργειες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 1 – 09 - 2017 31 Αυγούστου 2017 1020
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων