Υπαγωγή αναπληρωτών στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Σας ενημερώνουμε ότι από το μήνα Μάρτιο και εφεξής η καταβολή μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ, ΕΒΠ, ΕΣΠΑ και ΠΔΕ θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Η απόδοση μισθοδοσίας θα καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αναπληρωτών περίπου στις 10 του επόμενου μήνα μισθοδοσίας (η μισθοδοσία μηνός Μαρτίου θα καταβληθεί περίπου στις 10 Απριλίου μέσω ΕΑΠ).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων