Παράταση Υπαγωγής Αναπληρωτών στην ΕΑΠ

Έγγραφο

Νέα παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ, κατά την ανωτέρω πρώτη σχετική πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020. Για τους υποψηφίους των 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών κατά την ανωτέρω δεύτερη σχετική πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.

Σχετ.: Εγκύκλιος

Υπαγωγή αναπληρωτών στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Σας ενημερώνουμε ότι από το μήνα Μάρτιο και εφεξής η καταβολή μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ, ΕΒΠ, ΕΣΠΑ και ΠΔΕ θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Η απόδοση μισθοδοσίας θα καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αναπληρωτών περίπου στις 10 του επόμενου μήνα μισθοδοσίας (η μισθοδοσία μηνός Μαρτίου θα καταβληθεί περίπου στις 10 Απριλίου μέσω ΕΑΠ).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων