Άρθρα

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

new eye logo espa17-18

 Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα νέα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας

  pliroforisi  Υπεύθυνοι : Μπότσικου Γιολάντα, Κωστάκη Χριστίνα  Τηλ. Επικ. :2651024947                                                                                                                      Τεχνική Υποστήριξη & πληροφόρηση : Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ19

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

1. 7525/08-09-2017 Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-18, κωδικόs ΟΠΣ: 5009814

2. 7526/08-09-2017 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης , κωδικός ΟΠΣ: 5009815,

3. 7527/08-09-2017  Πρόγραμμα Μέτρων Εξοατομικευμένης, κωδικός ΟΠΣ: 5009808

4. 7771/14-9-2017 Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) κωδικός ΟΠΣ: 5009805

5. 7872/18-9-2017 Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου, 2017-18», κωδικός ΟΠΣ: 5009814 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

28-8-2017 : Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018

guideΠρογράμματα ? Οδηγοί Υλοποίησης  2017-18

1. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», Κωδικός ΟΠΣ 5009803

2. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» Κωδικός ΟΠΣ 5009805

3. Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-18», Κωδικός ΟΠΣ: 5009814

4. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018», Κωδικός ΟΠΣ: 5009801

5. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξηςμαθητών με αναπηρία (ες) ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», Κωδικός ΟΠΣ 5009808

6. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», Κωδικός ΟΠΣ: 5009815

7. ΠΕΠ-ΗΠΕΙΡΟΥ "Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα
σχολικά έτη 2016-2018»,με Κωδικό ΟΠΣ 5001726, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020"

epik log   ΛΟΓΟΤΥΠΑ

1. Λογότυπο όλων των Προγραμμάτων εκτός αυτό της ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

2. Λογότυπο Προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥΠρογράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

 excel ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

1. Γενικό Παρουσιολόγιο ΟΛΩΝ των προγραμμάτων εκτος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Σημείωση: Τα Παρουσιολόγια που αντιστοιχούν σε κάθε Πρόγραμμα είναι στα φύλλα του Excel...με την κωδική ονομασία ΟΠΣ...Προσοχή ελέγχεται τον κωδικό ώστε να αντιστοιχεί στο πρόγραμμα υλοποίησης

2. Παρουσιολόγιο προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

entupaΕΝΤΥΠΑ

1. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών

2. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών απο το Πρόγραμμα ΠΕΠ=ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Βεβαίωση ανάρτησης αφισών προγραμμάτων ΕΣΠΑ

adeies  ΑΔΕΙΕΣ

1. Υποδείγματα με Γενικό λογότυπο προγραμμάτων

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛ ΕΠΙΔ ΤΕΚΝΟΥ

 2. Υποδείγματα με Λογότυπο προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛ ΕΠΙΔ ΤΕΚΝΟΥ

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων