Άρθρα

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

neo logotupo espa-1-1-2018

 Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα νέα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας

pliroforisiΥπεύθυνοι: Μπότσικου Γιολάντα, Κωστάκη Χριστίνα, Τηλ. Επικ.: 2651024947, Τεχνική Υποστήριξη & αναρτήσεις ιστοσελίδας: Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ19

Rss 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ότι αφορά τα Προγραμματα που υλοποιήθηκαν κατά το Σχ. Έτος 2017-18 πατήστε εδώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

prosl anapliroton  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σχ. Έτους 2018-19 ΑΠΟ :

1. Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α. Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810,

Β. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» (MIS 5031893).

Γ. «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031898.

Δ. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883.

Ε. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892.

ΣΤ. «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031894.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 για όλες τις πράξεις:

Β. ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 1. Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολειού, 2018-2019
 2. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2018-2019
 3. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019
 4. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019
 5. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019
 6. Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα
 7. Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021

 Γ. ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 1. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2018-2019
 2. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019
 3. Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολειού, 2018-2019
 4. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019
 5. Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021
 6. Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2018-2019
 7. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019

entupaΕΝΤΥΠΑ 

1. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών

2. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών απο το Πρόγραμμα ΠΕΠ=ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών για το Πρόγραμμα "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 animated-arrow-image-0012Νέο Απουσιολόγιο - Από 01-04-2019

excel 1. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 2018-19

excel 2.  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΟΛΩΝ_ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ_ΠΛΗN_ΠΕΠ_ΗΠΕΙΡΟΣ-2018-19

excel 3. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018-19

excel4.  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΠΕΠ_ΗΠΕΙΡΟΣ-2018-19

excel 5. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ 2018-19

eyeΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΝΕΟ Λογότυπο Προγραμμάτων ΕΣΠΑ απο 1 - 1- 2018

1. Λογότυπο όλων των Προγραμμάτων εκτός αυτό της ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 

2. Λογότυπο Προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Λογότυπο Προγραμμάτων "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

adeies  ΑΔΕΙΕΣ 


 Υποδείγματα με το Γενικό λογότυπο όλων των Προγραμμάτων πλήν του ΠΕΠ Ηπείρου

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Υποδείγματα με Λογότυπο προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Υποδείγματα με Λογότυπο Προγραμμάτων "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων