Άρθρα

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

neo logotupo espa-1-1-2018

 Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα νέα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας

  pliroforisi  Υπεύθυνοι : Μπότσικου Γιολάντα, Κωστάκη Χριστίνα  Τηλ. Επικ. :2651024947, Τεχνική Υποστήριξη & αναρτήσεις ιστοσελίδας : Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ19

Rss 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ότι αφορά τα Προγραμματα που υλοποιήθηκαν κατά το Σχ. Έτος 207-18 πατήστε εδώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

prosl anapliroton  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σχ. Έτους 2018-18 ΑΠΟ :

1. Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α. Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810,

Ημερομηνία: 08-10-2018, Αριθ. Πρωτ: 7518      Ημερομηνία: 09-10-2018, Αριθ. Πρωτ: 7580

Β. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» (MIS 5031893).

Ημερομηνία: 07-09-2018, Αριθ. Πρωτ: 6389

Γ. «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031898.

Ημερομηνία: 10-09-2018, Αριθ. πρωτ: 6508  Ημερομηνία: 08-10-2018, Αριθ. πρωτ: 7528

Δ. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883.

Ημερομηνία: 07-09-2018, Αριθ. Πρωτ: 6388

Ε. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892.

Ημερομηνία: 07-09-2018, Αριθ. Πρωτ: 6390

ΣΤ. «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031894.

Ημερομηνία: 07-09-2018, Αριθ. Πρωτ: 6387

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 για όλες τις πράξεις:

Ημερομηνία:12-09-2018, Αριθ. Πρωτ.:Φ.37.1/7279

Ημερομηνία:12-09-2018, Αριθ. Πρωτ.:Φ.37.1/7280

Ημερομηνία:12-09-2018, Αριθ. Πρωτ.:Φ.37.1/7281

Ημερομηνία:12-09-2018, Αριθ. Πρωτ.:Φ.37.1/7284

Ημερομηνία:12-09-2018, Αριθ. Πρωτ.:Φ.37.1/7285

 

Β. ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1. ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019

3. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019

 

entupaΕΝΤΥΠΑ 

1. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών

2. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών απο το Πρόγραμμα ΠΕΠ=ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών για το Πρόγραμμα "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 excel 1. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 2018-19

excel 2.  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΟΛΩΝ_ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ_ΠΛΗN_ΠΕΠ_ΗΠΕΙΡΟΣ-2018-19

excel 3. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018-19

 excel4.  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΠΕΠ_ΗΠΕΙΡΟΣ-2018-19

excel 5. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ 2018-19

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων