Άρθρα

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

neo logotupo espa-1-1-2018

 Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα νέα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας

  pliroforisi  Υπεύθυνοι : Μπότσικου Γιολάντα, Κωστάκη Χριστίνα  Τηλ. Επικ. :2651024947, Τεχνική Υποστήριξη & αναρτήσεις ιστοσελίδας : Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ19

Rss 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ότι αφορά τα Προγραμματα που υλοποιήθηκαν κατά το Σχ. Έτος 2017-18 πατήστε εδώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

prosl anapliroton  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σχ. Έτους 2018-18 ΑΠΟ :

1. Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α. Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810,

Ημερομηνία: 08-10-2018, Αριθ. Πρωτ: 7518      Ημερομηνία: 09-10-2018, Αριθ. Πρωτ: 7580

Β. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» (MIS 5031893).

Ημερομηνία: 07-09-2018, Αριθ. Πρωτ: 6389

Γ. «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031898.

Ημερομηνία: 10-09-2018, Αριθ. πρωτ: 6508  Ημερομηνία: 08-10-2018, Αριθ. πρωτ: 7528

Δ. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883.

Ημερομηνία: 07-09-2018, Αριθ. Πρωτ: 6388

Ε. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892.

Ημερομηνία: 07-09-2018, Αριθ. Πρωτ: 6390

ΣΤ. «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031894.

Ημερομηνία: 07-09-2018, Αριθ. Πρωτ: 6387

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 για όλες τις πράξεις:

Ημερομηνία:12-09-2018, Αριθ. Πρωτ.:Φ.37.1/7279

Ημερομηνία:12-09-2018, Αριθ. Πρωτ.:Φ.37.1/7280

Ημερομηνία:12-09-2018, Αριθ. Πρωτ.:Φ.37.1/7281

Ημερομηνία:12-09-2018, Αριθ. Πρωτ.:Φ.37.1/7284

Ημερομηνία:12-09-2018, Αριθ. Πρωτ.:Φ.37.1/7285

 

Β. ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1. ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019

3. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019

 

entupaΕΝΤΥΠΑ 

1. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών

2. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών απο το Πρόγραμμα ΠΕΠ=ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών για το Πρόγραμμα "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 excel 1. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 2018-19

excel 2.  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΟΛΩΝ_ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ_ΠΛΗN_ΠΕΠ_ΗΠΕΙΡΟΣ-2018-19

excel 3. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018-19

 excel4.  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΠΕΠ_ΗΠΕΙΡΟΣ-2018-19

excel 5. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ 2018-19

eyeΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΝΕΟ Λογότυπο Προγραμμάτων ΕΣΠΑ απο 1 - 1- 2018

1. Λογότυπο όλων των Προγραμμάτων εκτός αυτό της ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 

2. Λογότυπο Προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Λογότυπο Προγραμμάτων "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

adeies  ΑΔΕΙΕΣ 


 

Υποδείγματα με το Γενικό λογότυπο όλων των Προγραμμάτων πλήν του ΠΕΠ Ηπείρου

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Υποδείγματα με Λογότυπο προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Υποδείγματα με Λογότυπο Προγραμμάτων "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων