Άρθρα

images-myshool

Εδώ θα βρείτε όλες τις Πληροφορίες που σας αφορούν για να έχετε ΠΑΝΤΑ ενημερωμένο το Πληροφοριακό Σύστημα...για οτιδήποτε άλλο επικοινωνείστε μαζί μας..


 Υπεύθυνος για την Δ/νσή μας : Αθανάσιος Κατσαντώνης     Τηλ. Επικοινωνίας: 2651077258


Ανακοινώσεις ενημέρωσης
 31 - 8 - 2018 : Ενέργειες Έναρξης Σχολικού Έτους 2018-19 (Σεπτέμβριος 2018) 
                             α) Δημοτικά   β) Νηπιαγωγεία
 

Διαφορα Εγχειρίδια Χρήσεις

NEO : οδηγίες ... ΣXΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ MYSCHOOL

 1. Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης Σχολείων
 2. Οδηγός σχολικού έτους 2015 - 2016 (Δημοτικά Σχολεία)
 3. Οδηγός σχολικού έτους 2015 - 2016 (Νηπιαγωγεία)
 4. Σύντομος οδηγός διαγραφής μαθητή
 5. Νέος τρόπος δημιουργίας τμημάτων Ολοήμερου Προγράμματος (Δημοτικά Σχολεία)
 6. Δημιουργία λογαριασμών διαβαθμισμένης εισόδου στο Myschool - Σύντομος οδηγός
 7. Σύντομος οδηγός για βραχυχρόνιες / αναρρωτικές άδειες και απουσίες
 8. Σύντομος οδηγός καταχώρισης απουσιών
 9. Σύντομος οδηγός καταχώρισης βαθμών (Δημοτικά Σχολεία)
 10. Νέος τρόπος μαζικής εισαγωγής βαθμών (Δημοτικά Σχολεία)
 11. Καταχώριση υλοποιημένων υπερωριών (Δημοτικά Σχολεία - επικαιροποίηση:  4/3/2015)
 12. Οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης χρηστών
 13. Σύντομος οδηγός μαζικής ενημέρωσης προσωπικών στοιχείων μαθητών
 14. Διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων(Δημοτικά Σχολεία)
 15. Έκδοση αποτελεσμάτων και λήξη διδακτικού έτους (Δημοτικά Σχολεία - Ιούνιος 2015)
 16. Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου (Νηπιαγωγεία - Ιούνιος 2015)
 17. Οδηγίες καταγραφής δεδομένων κτιριακής υποδομής

Οδηγίες Έναρξης Σχολικού Έτους και Ενημερώσεις

 1. Ενέργειες κατά την έναρξη του σχολικού έτους
 2. Τοποθετήσεις και διαγραφές εργαζομένων - Απαραίτητες ενέργειες κατά την έναρξη
 3. MYSCHOOL: Ερωτήματα και απαντήσεις(το αρχείο εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα ερωτήματα)
 4. Δημιουργία πρωινών τμημάτων και κατανομή μαθητών σε αυτά (Δημοτικά Σχολεία)
 5. Τρόπος ονομασίας τμημάτων  (Δημοτικά Σχολεία)
 6. Πώς δηλώνεται το τμήμα Πρωινής Ζώνης (Δημοτικά Σχολεία)
 7. Πώς δηλώνεται το τμήμα Αγγλικών του ολοήμερου (Δημοτικά Σχολεία)
 8. Αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς  (Δημοτικά Σχολεία)
 9. Πώς ελέγχουμε τις ώρες που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς (Δημοτικά Σχολεία)
 10. Εισαγωγή βαθμολογίας μαθητών - όλοι οι τρόποι (Δημοτικά Σχολεία)
 11. Εισαγωγή βαθμολογίας με τη βοήθεια φύλλου Excel  (Δημοτικά Σχολεία)
 12. Δημιουργία τμημάτων και κατανομή μαθητών σε αυτά (Νηπιαγωγεία)
 13. Χωρισμός των παιδιών σε νήπια και προνήπια (Νηπιαγωγεία)
 14. Δύο απαραίτητοι έλεγχοι για το μαθητικό δυναμικό (Νηπιαγωγεία)
 15. Αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς (Νηπιαγωγεία)
 16. Πώς και για για ποιους λόγους γίνεται η διακοπή φοίτησης ενός μαθητή
 17. Πώς γίνεται μια μετεγγραφή μέσω του Myschool
 18. Απουσία / αποχώρηση εκπαιδευτικού
 19. Πώς δηλώνονται οι άδειες με διάρκεια μεγαλύτερη των 10 ημερών
 20. Πώς εγκρίνονται οι αναρρωτικές άδειες από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
 21. Ενημέρωση σχετικά με τις άδειες  (8/2/2016)
 22. Ενημέρωση σχετικά με τις άδειες  (23/11/2015)
 23. Τι έχει αλλάξει στον τρόπο υποβολής αδειών (13/11/2015)
 24. Ενημέρωση σχετικά με τις άδειες επαπειλούμενης κύησης (24/4/2015)
 25. Έλεγχος για την ημερομηνία λήξης της άδειας ενός εκπαιδευτικού
 26. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
 27. Έντυπο για την προσθήκη ενός εκπαιδευτικού στη σχολική σας μονάδα
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων