ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και των προγραμμάτων ΠΕΠ Ηπείρου και Προσφύγων

Υπέυθυνοι : Μπότσικου Γιολάντα, Κωστάκη Χριστίνα  Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2651024947

Τεχνική στήριξη συντήρηση πληροφόρησης : Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ-19

ΝΕΟ Έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών και στήριξης μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2017-2018

α) Έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών, Πίνακας1

β) Έγκριση στήριξης μαθητών από Ε.Β.Π. Πίνακας2

γ) Έγκριση στήριξης μαθητών από Σχολικούς Νοσηλευτές, για το σχολικό έτος 2017-2018. Πίνακας3

Επισυνάπτονται : 1. Αίτηση Παράλληλης μαθητή  2. Διαβιβαστικό Σχ. Μονάδας για έγκριση

Προγράμματα – Οδηγοί Υλοποίησης

1. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2016-2017»   

Η αφίσα του προγράμματος      

2. «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (MIS 5001947) του Ε.Π.

3. ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Η αφίσα του προγράμματος  

4. Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018»,με Κωδικό ΟΠΣ 5001726, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020

Η αφίσα του προγράμματος  

5. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017

Η αφίσα του προγράμματος  

6. «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17», με κωδικό MIS 5001982, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η αφίσα του προγράμματος

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Λογότυπα Προγραμμάτων

1. Γενικό λογότυπο προγραμμάτων

2. Λογότυπο προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Λογότυπο προγράμματος Προσφύγων

Χρήσιμα έντυπα

1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ στο Σχολείο..πλην αυτών που προσλήφθηκαν με την πράξηΠαράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018»,με Κωδικό ΟΠΣ 5001726, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020

2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στο Σχολείο, όσων προσλήφθηκαν με την πράξη :Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018»,με Κωδικό ΟΠΣ 5001726, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020

3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στο Σχολείο, όσων προσλήφθηκαν με την Δράση/Εργο: «Ενταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 'Ενταξης 2014-2020 / 'Εργο 1: Υποστήριξη στελέχωσης των ΔΥΕΠ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

1. Γενικό Παρουσιολόγιο ΟΛΩΝ των προγραμμάτων

2. Παρουσιολόγιο προγράμματος Προσφύγων

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

1. Υποδείγματα με Γενικό λογότυπο προγραμμάτων

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛ ΕΠΙΔ ΤΕΚΝΟΥ

 2. Υποδείγματα με Λογότυπο προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛ ΕΠΙΔ ΤΕΚΝΟΥ

3. Υποδείγματα με Λογότυπο προγράμματος προσφύγων

Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρότυπο απο τα άλλα δύο Προγράμματα Αναπληρωτών

Απλά θα αλλάξετε το λογότυπο με το λογότυπο Προσφύγων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων