ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

neo logotupo espa-1-1-2018

 Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα νέα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας

pliroforisiΥπεύθυνοι: Μπότσικου Γιολάντα, Κωστάκη Χριστίνα, Τηλ. Επικ.: 2651024947, Τεχνική Υποστήριξη & αναρτήσεις ιστοσελίδας: Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

animated-arrow-image-0012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020 ΑΠΟ:

Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

Α.«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765

Β.«Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047065

Γ.«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5047057

Δ.«Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047058

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2019 - 2020 για όλες τις πράξεις:

 

ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 1. Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολειού, 2019-2020
 2. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2019-2020
 3. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020
 4. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020
 5. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020
 6. Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021
 7. Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.), Σχολικό Έτος 2019-2020

ΕΝΤΥΠΑ 

1. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών

2. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών απο το Πρόγραμμα ΠΕΠ-ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών για το Πρόγραμμα "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

 ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 1. Ενίσχυση προσχολικής - Ολοήμερο Δημοτικό
 2. ΠΕΠ Εξειδικευμένη - Εξατομικευμένη - Εξειδικευμένη - Ενίσχυση Υποστηρικτικών (ΣΜΕΑΕ) - ΕΚΟ
 3. Παρουσιολόγιο ΔΥΕΠ 2019 - 2020 (neo)

ΛΟΓΟΤΥΠΑ

1. Λογότυπο όλων των Προγραμμάτων εκτός αυτό της ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

2. Λογότυπο Προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Λογότυπο Προγραμμάτων "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

adeies  ΑΔΕΙΕΣ 


 Υποδείγματα με το Γενικό λογότυπο όλων των Προγραμμάτων πλήν του ΠΕΠ Ηπείρου

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Υποδείγματα με Λογότυπο προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Υποδείγματα με Λογότυπο Προγραμμάτων "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων