ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

neo logotupo espa-1-1-2018

 Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα νέα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας

  pliroforisi  Υπεύθυνοι : Μπότσικου Γιολάντα, Κωστάκη Χριστίνα  Τηλ. Επικ. :2651024947, Τεχνική Υποστήριξη & αναρτήσεις ιστοσελίδας : Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΝΕΟ: 8-1-2018 Αλλαγή λογότυπου όλων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας

11-12-2017 : Σήμερα αναρτήθηκαν ο οδηγός Υλοποίησης, Παρουσιολόγιο, αναφορά ανάληψης του Προγράμματος " ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ"

28-8-2017 : Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

1. 7525/08-09-2017 Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-18, κωδικόs ΟΠΣ: 5009814

2. 7526/08-09-2017 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης , κωδικός ΟΠΣ: 5009815,

3. 7527/08-09-2017  Πρόγραμμα Μέτρων Εξοατομικευμένης, κωδικός ΟΠΣ: 5009808

4. 7771/14-9-2017 Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) κωδικός ΟΠΣ: 5009805

5. 7872/18-9-2017 Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου, 2017-18», κωδικός ΟΠΣ: 5009814 

topothetiseisΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018  : 1. 14-9-2017 2. 14-11-2017

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018  : 1. 18-9-2017

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-18 : 1. 19-9-2017, 2. 20-9-2017, 3. 13-10-2017, 4. 24-10-2017, 5. 13-11-2017 6. 4-12-2017Α, 4-12-2017Β

Τροποποιήσεις : 13-10-2017 ΝΑΤΣΗ , 4-10-2017 ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑ, 13-11-2017 ΠΑΡΛΙΤΣΗ

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18 : 16-10-2017 , 9-11-2017, 21-11-2017  Τροποποιήσεις : 8-11-2017 ΑΝΤΩΝΙΟΥ , 21-11-2017 ΚΑΤΣΑΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18 : 17-10-2017 Τροποποιήσεις : 01-12-2017 ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΕΠ: «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2017-2018 του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020 1. 08-12-2017  2. 11-12-2017 3. 18-12-2017

guideΠρογράμματα & Οδηγοί Υλοποίησης  2017-18

1. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», Κωδικός ΟΠΣ 5009803

2. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» Κωδικός ΟΠΣ 5009805

3. Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-18», Κωδικός ΟΠΣ: 5009814

4. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018», Κωδικός ΟΠΣ: 5009801

5. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξηςμαθητών με αναπηρία (ες) ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», Κωδικός ΟΠΣ 5009808

6. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», Κωδικός ΟΠΣ: 5009815

7. ΠΕΠ-ΗΠΕΙΡΟΥ "Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα
σχολικά έτη 2016-2018»,με Κωδικό ΟΠΣ 5001726, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020"

8. ΔΥΕΠ Οδηγός υλοποίησης για το πρόγραμμα «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» με Κωδικό ΟΠΣ 5002810 για το σχολικό έτος 2017-2018

epik log   ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΝΕΟ Λογότυπο Προγραμμάτων ΕΣΠΑ απο 1 - 1- 2018

1. Λογότυπο όλων των Προγραμμάτων εκτός αυτό της ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ μέχρι 31-12-2017

2. Λογότυπο Προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥΠρογράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Λογότυπο Προγραμμάτων "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

 excel ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Νέο Γενικό Παρουσιολόγιο ΟΛΩΝ των προγραμμάτων εκτος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ από 01-01-2018

 Γενικό Παρουσιολόγιο ΟΛΩΝ των προγραμμάτων εκτος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ μέχρι 31-12-2017

Σημείωση: Τα Παρουσιολόγια που αντιστοιχούν σε κάθε Πρόγραμμα είναι στα φύλλα του Excel...με την κωδική ονομασία ΟΠΣ...Προσοχή ελέγχεται τον κωδικό ώστε να αντιστοιχεί στο πρόγραμμα υλοποίησης

2. Παρουσιολόγιο προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Παρουσιολόγιο Προγράμματος ΔΥΕΠ "ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ" 

entupaΕΝΤΥΠΑ

1. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών

2. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών απο το Πρόγραμμα ΠΕΠ=ΗΠΕΙΡΟΥ

3. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας αναπληρωτών για το Πρόγραμμα "Ένταξης Προσφυγοπαίδων" ΔΥΕΠ

3. Βεβαίωση ανάρτησης αφισών προγραμμάτων ΕΣΠΑ

adeies  ΑΔΕΙΕΣ

1. Υποδείγματα με Γενικό λογότυπο προγραμμάτων

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛ ΕΠΙΔ ΤΕΚΝΟΥ

 2. Υποδείγματα με Λογότυπο προγράμματος ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛ ΕΠΙΔ ΤΕΚΝΟΥ

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων